Bee.

38 tekstów – auto­rem jest Bee..

Od jed­ne­go uza­leżnienia można się uwol­nić głównie pop­rzez in­ne uzależnienie 

myśl
zebrała 50 fiszek • 1 grudnia 2010, 16:27

Cza­sami chciałabym wyjść z siebie i pat­rzeć na swo­je idiotyczne postępy. 

myśl
zebrała 26 fiszek • 28 listopada 2010, 21:30

Jak łat­wo stra­cić nadzieję. Jak łat­wo poz­ba­wić się marzeń. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 17 listopada 2010, 23:21

Naj­pierw chciałam za­mienić z nim słowo, po­tem dot­knąć, przy­tulić, a te­raz chcę go kochać. 

myśl
zebrała 71 fiszek • 12 września 2010, 12:46

O jed­no marze­nie w przód. 

myśl
zebrała 44 fiszki • 10 września 2010, 19:31

Słuchając Michaela Jac­kso­na, wyob­rażając piękno je­go, pop­ra­wiając myśli Pa­liko­ta, wspo­minając Olę jadę ro­werem po łąkach oglądając się do tyłu za życiem. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 24 sierpnia 2010, 21:08

... a jej prochy roz­sy­pano tam, gdzie chciała, aby zos­tała tam na zawsze... 

myśl
zebrała 26 fiszek • 22 lipca 2010, 17:18

Codzien­nie prze­mie­rza­my ki­lomet­ry ko­rytarza­mi kłam­stwa i głupo­ty, aby choć jedną nogą i choć na chwilę stanąć w ko­rytarzu prawdy. 

myśl
zebrała 32 fiszki • 4 lipca 2010, 19:48

i nie bu­duj do­mos­twa na cudzych te­renach, gdyż kiedyś będzie ci to kaźnią. 

myśl
zebrała 34 fiszki • 2 lipca 2010, 18:40

Już nie wiem cze­go chcę.
Świat kręci się zbyt szybko. 

myśl
zebrała 46 fiszek • 27 czerwca 2010, 21:32

Bee.

Ewelina, lat 14. Głęboko porąbana, o dziwnych filozoficznych myślach.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Bee.

Użytkownicy
A B C
Kalendarz
Aktywność